Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ դեր ուներ ճարտարապետը միջնադարյան կառույցների ստեղծման աշխատանքում։

Միջնադարի ի՞նչ նշանավոր հայ ճարտարապետներ գիտեք։

Համառոտ պատմեք նրանց գործերի մասին։

Նշանավոր ի՞նչ կառույցներ է նախագծել Ալեքսանդր Թամա- նյանը։

Ո՞րն է, ձեր կարծիքով, նրա ամենագլխավոր գործը։
Թվարկեք Ռաֆայել Իսրայելյանի մի քանի ստեղծագոր­ծություն։

Ինքներդ տեսել եք դրանցից որևէ մեկը։ Պատմեք այդ մասին։