Բովանդակություն

Հանելուկներ․ առաջարկում են սովորողները
Բառերի ու արտահայտությունների հետքերով
Ճիշտ խոսենք
Բառարանների ստեղծման պատմությունից
Ինչպես օգտվել օնլայն բառարաններից
Հանելուկներ․ առաջարկում են սովորողները

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Միշտ կապույտ է,
Ջուր չէ, ամպերի տունն է։

Երկինք

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Գույնզգույն է, մեծ է,
Հայտնվում է երկնքում անձրևից հետո։

ԾիածանԱյն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Փոքր է, սպիտակ է,
Համ է տալիս։

Սոխ

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Փոքր է, սպիտակ է,
Քաղցր համ է տալիս։

Շաքար

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Սպիտակ է և փափուկ,
Պարելով իջնում է։

Փաթիլ

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը,
Նա խոշոր է, 
Բայց փիղ չէ,
Սպիտակ ու մեծ է,
Ուտում է ձուկ։  Արջ

Տեղադրեք a, an, the որտեղ անհրաժեշտ է։

It was a nice place with green trees near the river. The boys are playing football in the yard. They spoke much about modern literature and art. I have an idea of going for a walk as far as a station. Shall we go to London by train or by bus.

Գրիր փոքրիկ պատում օգտագործելով այս բառերը, վերնագրում եք ձեր պատումը:

boat-նավակ, journey-ճանապարհորդություն, զբոսանք, hiking-արշավել, քայլել, to go in far-հեռու գնալ, to travel-ճանապարհորդել, team-խումբ, to see off-ուղեկցել, plane-ինքնաթիռ, passenger-ուղևոր, to agree-համաձայնվել, airport-օդանավակայան, trip-ճամփորդություն, to try on-փորձարկել, to fly-թռնել, heavy-ծանր, carriage-վագոն, port-նավահանգիստ, leave-մեկնել, catch-բռնել, comfortable-հարմարավետ, possible-հնարավոր, seat-նստատեղ, suitcase-ճամպրուկ, ticket-տոմս, station-կայարան, կայան train-գնացք, railway-երկաթուղի։

One day I was going to fishing with my team and with a big boat. We went to far from to the city. We caught fish, and that fish was so heavy. We saw a plane. That plane was so big. We came back city with by train. That trip was very interesting.

Նախադասությունները գրեք անցյալ, ներկա շարունակական, ապառնի ժամանակաձևերով:

1. They go to the cinema every Sunday.
They are going to the cinema now.

They will going to the cinema.

2. She eats ice-cream in summer.
She is eating ice cream in summer.

She will eating ice cream in summer.

3. The boys play football in the yard.
The boys are playing football in the yard.

The boys will play football in the yard.

4. The children have got five lessons at school.
The children are having got five lessons at school.

The children was having got five lessons at sc hool.

5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.
Jane is going to bad at 10 o’clock.

Jane will usually goes to bed at 10 o’clock.

Going to a show

-Hello, Sara let’s go to the movie or to the show

-Hello, Ok. I like movies and shows. What do you suggest?

-I know that there is a drama in the cinema.

-Oh, no, It must be pretty boring. Let’s go to the theater, there is a wonderful musical. The actress is very attractive.

-Ok. Let’s go.

-Hello, can we have two tickets?

-Yes, of course, here you are.

-How much I must pay for the tickets?

-10$

-Thank you.

-Sorry we can’t find our seats, can you show us?

-Yes, here are your places` 12,13.

-Thank you.

-I like this musical. It is so amazing.

-I agree. Now after having a wonderful time here, why don’t we go to some cozy, quiet place?

-I would like to.

-Ok, let’s go.

Անծանոթ բառեր

Suggest – առաջարկել

Theater – թատրոն

Agree – համաձայնվել

Cozy – հարմարավետ

Actress – դերասանուհի

Attractive – գրավիչ

Թեմա՝ Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար

1.Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով․

Օր.1/5+8/9+2/5=1/5+2/5+8/9=(1+2)/5+8/9=3/5+8/9=(27+40)/45=67/45

9/5+7/4+11/5=9/5+11/5+7/4=20/5+7/4= (80+35)/20=115/20

7/25+2/5+6/25=7/25+6/25+2/5=13/25+2/5=23/25
9/32+7/4+15/32=9/32+15/32+7/4=24/32+7/4=80/32
16/18+1/3+7/18=16/18+7/18+1/3=29/18
11/35+16/7+3/35=11/35+3/35+16/7=13/35+16/7=93/35
71/42+13/6+25/42=71/42+25/42+13/6=96/42+13/6=96/42
17/64+9/16+ 33/64=50/64+9/16=86/16
3/25+7/15+4/15=11/15+3/25=64/75
8/39+11/3+64/39=72/39+11/3=215/39
7/36+5/3+8/3=13/3+7/36=176/36
71/44+4/44+5/4=75/44+5/4=130/44
45/28+5/21+8/21=13/21+45/28=177/84
2.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

99/44+5/4=225/44-71/44
187/84-8/21=45/28+5/21
+1/3=1/2+1/6
3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

4.Առաջին օրը ցանել են ամբողջ դաշտի 1/12-ը, երկրորդ օրը՝ 5/18-ը, իսկ երրորդ օրը 7/24-ը: Դաշտի ո՞ր մասն են ցանել այդ երեք օրում