Թվական

1.Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89: 54 — հիսունչորս

847 — ութ հարյուր քառասունյոթ

6985 — վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ

12546 — տասերկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց

68 — վաթսունութ

95 — իննսունհինգ

15 — տասնհինգ

58 — հիսունութ

697 — վեց հարյուր ինսունյոթ

89 — ութսունին

2.Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին: թվերը գրվում են միասին։Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի

3.Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի: Տաս,քսան,երեսուն,քառասուն,հիսուն,վաթսուն,յոթանասուն,ութսուն,իննըսուն։ Ածանցը <սունն> է։ Սուն նշանակում է տասնյակ։

4.Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:
գոյական ածական թվական։ գոյական — մեծություն, մարդ, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, վազք, թիվածական — մեծ, լավագույն, ամենաերկար, դաժան, վերջին, լուսավոր, դատարկթվական — չորորդ, հինգ, երրորդ, հինգերորդ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s