Պարապունք 40

Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 < 100:

2.Համեմատե՛ք թվերը
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 < −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 < 800,
բ) −296 < 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 > −500,
ե) 725 > 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 > 32:

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով

ա) 400, −400, 0, 236, −528,

բ) 752, 0, −35, −257, 432:

ա) -528, -400, 0, 236, 400
բ) -257, -35, 0, 432, 752


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400,

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425:

ա) 367, 12, 0, -8, -250, -400
բ)790, 425, 0, -9, -12, -790

6. Գտե՛ք տարբերությունը

ա) |+5| − |−5| = 0

բ) |−5| − |+5| = 0

գ) |+3| − |−3| = 0

դ) |−3| − |+3| = 0

7.Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.


ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական

8. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -3 < 0,
բ) –1 < 0 < 1,
գ) 1 > > –2,

դ) –7< * < –3,
ե) 8 > * > –1,
զ) –30 > * > –40,

է) –19 < * < –14,
ը) –4 > * > –6,
թ) –100 > * > –102։

9. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 9 = 8, 10
բ) 1 = 0, 2

գ) –7 = -6, -8
դ) –200 = -199, 201

ե) 0 = -1, 1
զ) –2 = -1, -3

10. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից — 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3
բ) 6-ից — 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1
գ) –5-ից — -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12
դ)-31 — -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s