Պարապմունք 83.

Ա) 3,56-2,14=1,42

Բ) 81,22-53,12=28,08

Գ)111,782-65,327=46,455

Դ)17,1-8,256=8,844

Ե)0,625-0,1=0,525

Զ)7,35-6,35=1

Ա) 3-0,1=2,9

Բ) 5-2,63=2,37

Գ)10-9,68=0,002

Դ)1-0,047=0,953

Ե) 25-10,38=14,62

Զ) 102-96,24=5,76

Ա) 1,037-1=0,037

Բ) 3,263-2=1,263

Գ) 8,002-8=0,002

Դ) 11,397-9=2,379

Ե) 107,03-56=51,03

Զ) 34,56-29=5,56

Ա) 9,3=9 3/10

Բ) 2,84=2 84/1000

Գ)3,681=3 681/1000

Դ) 15,001=15. 1/1000

Ե)28,07=28. 7/100

Զ)30,609=30 609/1000

Է)46,893=46 893/1000

Ը)100/202=100 202/1000

973,14

Պարապմունք 83

1124 կատարեք հանում

Ա)3,56-2,14=

Բ)81,2-53,12=

Գ)111,782-65,327=

Դ)17,1-8,256=

Ե)0,625-0,1=

Զ)7,35-6,35=

1126 կատարեք հանում

Ա)3-0,1=

Բ)5-2,63=

Գ)8,002-8=

Դ)`1-0,047=

Ե)25-10,38=

Զ)102-96,24=

1128 կատարեք հանում

Ա)1,037-1=

Բ)3,263-2=

Գ)8,002-8=

Դ)

Ե)

Զ)

Պարապունք 80

4400

4600

4270

4300

0,621

0,659

0,653

0,657

0,61
0,481
0,651
0,3251

0,789; 0,8; 1,17; 1,7
0,335; 0,35; 3,35; 3,5

7,4; 7,199; 6,98; 6,899
0,5; 0,499; 0,49; 0,449

5+2=49/7
30-25=20/4
6+7=24-11
7×5=80-45
18-10=2×4
55-11=44+0=44-0

1003

2; 8 — երկու միանիշ թիվ
22; 28; 82; 88 — չորս երկնիշ թիվ
222; 228; 282; 288; 822; 828; 882; 888 — ութ եռանիշ թիվ

Ա) 3,1
2,1
15,1
0,3
0,5

Բ) 5,10
7,10
6,10
0,10
0,10

Գ) 5,100
17,100
8,100
0,100
0,100

Դ) 4,1000
1,1000
0,1000
0,1000

Ա) 32/10
73/10
35/10
1/10
10/9

Բ) 712/100
923/100
1034/1000
1045/1000
1056/1000

Գ)
12333/10000

16596/10000

887/1000

379/1000

111/1000

Դ) 21111/10000

51995/10000

41996/10000

1997/100000

1998/100000


Ա) 123/10

Բ) 123/10

Գ) 101232/10000

Դ) 9876/100

Բ)1/2=0,64 1/5=0,30 2/5=0,30 3/5=0,105 4/5=0,180

Գ)3/4=0,60 1/25=0,032 3/25=0,207 24/25=0,96 7/25=0,45

Դ)1/20=0,09 1/50=0,069 21/50=0,441 3/40=0,024 9/200=0,045

Պառապունք 76

1.Տասնորդական կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
2/10 — 0.2, -2/100- -0,02, 35/1000 — 0,035, 1/10 — 0,1, -20/10 — -2,0, 2/1000000 — 0,000002, 134/10 — 13,4, -235/10 — -23,5:

2.Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը գրիր կոտորակի տեսքով.
2,4 = 24/10
-12,45 = -1245/100
-1,277 = -1227/1000
4,001 = 4001/1000
3,04 = 304/100
34,001 = 34001/1000
45,201 = 54201/1000

3.Հետևյալ տասնորդական կոտորակները ո՞ր երկու բնական թվերի միջև են գտնվում․
13,01 — 13-14
2,3 — 2-3
0,1 — 0-1
0,001 — 0-1
2,567 — 2-3
-3,45 — -3 — -4
-1,23 — -1 — -2

4.Նշիր հետևյալ տասնորդական կոտորակների տասնավորների և տասնորդականների կարգում ո՞ր թվանշանն է գրված։

1,23 = 10-_, 10-2
23,09 = 10-2, 10-0
345,78 = 10-4, 10-7
12,0001 = 10-1, 10-0
101,101 = 10-0, 10-1

5) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը
ա) տաս ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 
10,01

բ) վեց ամբողջ քսանմեկ հազարերորդական,
6,021

գ) երեսուն ամբողջ երեք տասհազարերորդական, 
30,0003

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր մեկ հազարերորդական,
0,201

ե) մինուս հարյուր  ամբողջ երեք  հարյուրերորդական
-100,03

6. Անին 2 և 3 թվանշաններով գրել է մի քանի թվեր, որոնց գումարը հավասար է 2023։ Ամենաքիչը քանի՞ թիվ կարող է գրել Անին։
8

7. Թվաբանական ռեբուսում ո՞ր թվանշանն է գրված B տառի փոխարեն։

Подпись отсутствует


111+999=1110

8 (Լրացուցիչ). Գտեք այն երկնիշ պարզ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների տեղափոխումից ևս ստացվում է պարզ թիվ:  

11; 13; 17; 31; 37; 71; 73; 79; 97

Միջին թվաբանական

1.Գտեք  տրված  թվերի 4/3  մասերը .                                           

ա)  63,         բ)  222

      

63:3×4=84։   222:3×4=296

2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  25  % — ը  հավասար է 115-ի= 460

                բ)  10  % — ը   հավասար է   40-ի=400

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                16-ը՝       64-ի,  =25%

                 30-ը՝      60-ի    =50%           

4 .    81  թիվը   բաժանեք  2 : 7  հարաբերությամբ: 81:9=9

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         60,  5,  11,  26,  123=45

6.   Հողամասի  ցանկապատի  երկարությունը  72 մ է:  Ցանկապատի  1/8  մասը ներկված                                                                                                                             

է կարմիր գույնով,  1/6  մասը՝     կապույտով,  իսկ մնացածը՝ ծիրանագույնով:  Քանի՞ մետր է  ներկված  ծիրանագույնով:  51

7. Ուղղանկյան իրական չափերն են՝   երկարություն  64մ , լայնություն  50 մ:  Ի՞նչ պարագիծ  կունենա այդ ուղղանկյունը հատակագծում, եթե տրված է   մասշտաբը   1 : 100   -ի: դ 6400:500

8. Օդի ջերմաստիճանը կիրակի օրը -6 էր: Երկուշաբթի օրը օդի ջերմաստիճանը նախորդ օրվա համեմատ 2 -ով ցածր էր, իսկ երեքշաբթի օրը 5 -ով բարձր, քան երկուշաբթի օրը: Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը երեքշաբթի օրը: — 3 աստիճան

Պարապունք 63 խնդիրների օր

1. Գայանեն, Գոհարը, Վազգենը և Գոռը միասին հավաքել են 10 սունկ, ընդ որում բոլորը՝ տարբեր քանակներով։ Գայանեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Գոհարը՝ բոլորից քիչ։ Տղանե՞րն են շատ սունկ հավաքել, թե՞ աղջիկները։

Հավասար են հավաքել:2. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

11 հատ 6 տեղանոց, 3 հատ 4 տեղանոց:3. Զբոսաշրջիկը ճանապարհի կեսը և էլի 2 կմ անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ՝ մեքենայով, ինչից հետո նրան մնացել է անցնելու 12 կմ։ Քանի՞ կիլոմետր է ամբողջ ճանապարհը։

4 + 12=16
16 ⋅ 2=32
32 + 2=34
34 ⋅ 2=68
Պատ․ 68 կմ4. AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի երկարությունից։

Պատ․ 2 անգամ


5. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պարտաճանաչ եղել:

Լուծում

1)54000-32700=21300
2)65000-41500=23500
3)23500-21300=2300

Պատ՝.երկրորդ շրջանի ընտրողները ավելի պարտաճանաչ էին:6. Քառակուսու կողմը 55 սմ է։ Ուղղանկյան մակերեսը քառակուսու մակերեսի 3/5 -ն է։ Որքա՞ն է ուղղանկ­յան լայնությունը, եթե նրա երկարությունը հավասար է քառակուսու կողմին։


55×55=3025

3025:5×3=1815

1815:55=33


7.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

1)27
2)25
3)18
4)16
5) 148. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

1) 1200 ։ 4 = 300

2) 300 × 3 = 900

3) 1200 — 900 = 300

Պատասխան` 300կգ

Պարապունք 52

Թեմա՝ Կոորդինատային ուղիղ

1) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ,

+5

բ) կոորդինատների սկզբից չորս միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։

-42) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ ամբողջ թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3,

բ)=7 0 և 4,

գ)=4 -7 և 15=21

3) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե B-ի կոորդինատն է՝

ա) –9,

բ)=5 –1,=3

գ) +3=7,

դ) +10։=144) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք կետերը:

A (–3)

B (+7)

C(–6)

D (+1)

E (+5)

F (–5)

G (–4)

5) Գծեք կոորդինատային ուղիղ, և նրա վրա նշե՛ք թվերին համապատասխանող կետերը։
–7

–5

–2

0

+1

+4

+8

+10

6) Կոորդինատային ուղղի վրա կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ և ո՞րը՝ ամենից աջ։

A (–6)

B (+2)

C (–3)

D (–4)

E (+8)

F (–2)

G (–10)

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

8.Գրեք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է

բ) ամենամեծը –5-ն է

9.Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 < 7,

բ) – 9 < – 11,

գ) 3 > –13,

դ) 0 > – 4,

ե) – 7 < –17,

զ) 1 > – 8։

10.Անկանոն կոտորակները դարձրու խառը թվեր. Կրկնողություն
31/10, 35/6, 121/20, 304/100

11. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) -9 + (+8) = –1,
բ) -18 + (+7) = –11,
գ) (+5) + (-2) = 3,

դ) –3 + (-3) = –6,
ե)(- 12) + (+2) = –10,
զ)(+ 25) +(- 5) = 20,