Թեմա Թվաբանական գործողությունները խառը թվերով

Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը

3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ 3/4=8 ամբողջ 13/8
2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3=13 ամբողջ 11/9
9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ 1/4=1 ամբողջ 13/20
6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5=5 ամբողջ 40/43

2․ Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.

25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14=56 ամբողջ 13/14
37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20= 119 ամբողջ 71/100
23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26=7 ամբողջ 7/26
45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10=9 ամբողջ 18/10

3․ Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.

37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6=78 ամբողջ 31/18
66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28= 138 ամբողջ 157/168
45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36=108 ամբողջ 44/36
124 ամբողջ 1/2 + 328 ամբողջ 3/4=452 ամբողջ 5/40

4․ Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.

8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5=2 ամբողջ 5/10
4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10=2 ամբողջ 83/110
12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24=3 ամբողջ 71/72
14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6=8 ամբողջ 17/12

5. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:

8 ամբողջ 1/3+5 ամբողջ 5/6=13 ամբողջ 7/6 13 ամբողջ 7/6+3 ամբողջ 1/4=16 ամբողջ 17/12 8 ամբողջ 1/3+13 ամբողջ 7/6+16 ամբողջ 7/12=37 ամբողջ 25/12

6. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և 5 ամբողջ 1/3 սմ:Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրոդ կողմի երկարությունից:

3 ամբողջ 2/5+4 ամբողջ 7/9=7 ամբողջ 53/45

Քննարկում ենք հանձնարաված աշխատանքը

Քննարկում ենք հանձնարաված աշխատանքը:

Երրորդ ուսումնական շրջանի ափոփում:

Յուրաքանչյուրը իր բլոգում հրապարակում է հետևյալ կետերով գրառում:

Ինքնաստուգման գնահատականը 5

Բլոգում մաթեմատիկա բաժնի հղումը կա

Քանի՞ ֆլեշմոբի է մասնկացել 7

Ինչքա՞ն է գնահատում իր գիտելիքները և աշխատանքը երրորդ ուսումնական շրջանում նորմալ

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

Հաշվել թվային արտահայտության  արժեքը․
(1971-1317):6+57400:140= 109 + 410 = 509

314260:380+3481·280= 827 + 974,680 = 975,507

(15/18: 5/36):25/8=8/36

(5/11 + 8/5 : 19/7) x (25/8 — 3)=8728/1045

(1-5/9 + 7/13) x 13=1495/1045

Կիրառելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվումները  կատարել առավել հարմար  եղանակով․

(25·36):12=75

(480·36):24=720

(225+725):25=9 + 29 = 38

(360+720):36=10 + 20 = 30

Կիրառելով բազմապատկման օրենքը՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․
50 ∗ 256 * 2 = 50 * 2 * 256 = 2560
589 * 28 + 589 ∗ 72 = (28 + 72) * 589 = 5890Կիրառելով   գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․
286 + 158 + 14 + 42 = 286 + 158 + 42 + 14 = 500

1756 + 2891 + 44 + 109 = (1756 + 2891 + 44) + 109 = (1756 + 2891 + 109) + 44 =4800

Խառը թվերի համեմատում

Համեմատե՛ք խառը թվերը
1 ամբողջ 97/100 > 1 ամբողջ 2/3
3 ամբողջ 1/10 > 2 ամբողջ 9/10
20 ամբողջ 5/8 < 21 ամբողջ 1/100
2 ամբողջ 2/5 < 2 ամբողջ ¾
4 ամբողջ 6/4 > 4 ամբողջ 5/7
120 ամբողջ 1/3 < 121 ամբողջ 1/9

Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15

5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7,
25 ամբողջ 8/15, 25 ամբողջ 9/15:
Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13:
Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
7/9
1
11/12
8/5

Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:

3/4 – 1/2 = 1

Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
395 : 8 = 49.375
162 : 5 = 32.4
977 : 2 = 488.5
151 : 2 = 75.5

Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:

70×2=140
80×2=160
160+140=300
750-300=450


Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

38

Կոտորակների բաժանումը

Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում
45/3 : 14/5=45×5/3×14=225/42=75/14
121/63 : 11/9=121×9/63×11=1089/693
30/2 : 13/36=30×36/2×13=1080/26
Կատարե՛ք բաժանում
3 : 4/5=3×5/4=15/4
12 : 48/17=12×17/48=17/4
33 : 22/19=33×19/22=57/2
Կատարե՛ք բաժանում
9/23 : 3 =9/23×1/3=3/23
46/51 : 92=46/51×1/92=1/102
144/7 : 60=144/7×1/60=12/35
Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն
25/6 x 9/23 = 30/16
45/16 = 15/44 x 33/4
72/35 x 28/153= 32/85
Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝
5/9 մասը հավասար է 2/3-ի=5/6
7/3 մասը հավասար է 125/91-ի=637/375
Կատարե՛ք գործողությունները.
10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =309/10
(25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=483/30

Թեմա՝ Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար

1.Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով․

Օր.1/5+8/9+2/5=1/5+2/5+8/9=(1+2)/5+8/9=3/5+8/9=(27+40)/45=67/45

9/5+7/4+11/5=9/5+11/5+7/4=20/5+7/4= (80+35)/20=115/20

7/25+2/5+6/25=7/25+6/25+2/5=13/25+2/5=23/25
9/32+7/4+15/32=9/32+15/32+7/4=24/32+7/4=80/32
16/18+1/3+7/18=16/18+7/18+1/3=29/18
11/35+16/7+3/35=11/35+3/35+16/7=13/35+16/7=93/35
71/42+13/6+25/42=71/42+25/42+13/6=96/42+13/6=96/42
17/64+9/16+ 33/64=50/64+9/16=86/16
3/25+7/15+4/15=11/15+3/25=64/75
8/39+11/3+64/39=72/39+11/3=215/39
7/36+5/3+8/3=13/3+7/36=176/36
71/44+4/44+5/4=75/44+5/4=130/44
45/28+5/21+8/21=13/21+45/28=177/84
2.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

99/44+5/4=225/44-71/44
187/84-8/21=45/28+5/21
+1/3=1/2+1/6
3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

4.Առաջին օրը ցանել են ամբողջ դաշտի 1/12-ը, երկրորդ օրը՝ 5/18-ը, իսկ երրորդ օրը 7/24-ը: Դաշտի ո՞ր մասն են ցանել այդ երեք օրում

Կոտորակների բազմապատկում

Բաժինների գումարը գրե՛ք կոտորակի տեսքով

1.1/5+1/5+1/5+1/5=4/5
2/3+2/3+2/3+2/3+2/3=5×2/3=10/3
4/3+4/3+4/3+4/3=4×4/3=16/3
7/2+7/2+ 7/2=3×7/2=21/2
2.Կատարե՛ք բազմապատկում

3/7×5/2=15/14
8/3×9/4=72/12
5/9×7/4=35/36
6/7×3/8=18/56
2/9×6/17=12/153
4/9 x 15/8=60/72
12/17 x 31/27=372/459
56/39 x 13/8=728/459
25/23 x 69/70=1725/1975
44/37 x 111/11=4884/407
54/23 x 25/36=1350/828
3.Կատարե՛ք գործողությունները

81/16 x 8/5 — 3/20 x 11/4=648/80-33/80=615/80
35/4 x 79/15 — 21/3 x 5/4=2765/60-105/60=2765-515/60=2250/60
13/14 x 68/7 — 97/49 x 9/8=884/98-884/392
2/5 x (1/2+3/4 + 1/8)=2/5x 11/8=22/40
3/7 x 2/4 + 5/2 x 3/14=6/28+15/28=21/28
8/15 x 9/2 — 7/16 x 8/21=72/30-56/336
7/12 x 12/7-11/17 x 17/11=84/84-187/187

Թեմա՝ Կոտորակների հանում

1.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:

13/5 – 9/5=4/5
9/11 — 2/11=7/11
1-3/5=2/5
18/4- 7/4=11/4

2.Ուղղանկյան երկարությունը 17/3 սմ է, սիկ լայնությունը՝ 14/3: Քանի՞ սանտիմետով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:

լուծում ՝
1)17/3-14/3=3/3
Պատ՝. 3/3 սմ-ով:3.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն:
⦁ 1/9 + 4/9= 5/9
⦁ 18/23+ 6/23 = 24/23.

4.ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 19/16 սմ է, BC կողմը նրանից կարճ է ¼ սմ-ով, CA կողմը BC-ից կարճ է 3/8 սմ-ով: Որքա՞ն է CA կողմի երկարությունը:

լուծում ՝
1)19/16-1/4=15/16
2)15/16-3/8=9/16
Պատ՝. CA=9/16

5.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:


1/2 — 1/3=1/6
1/2 – 1/4=1/4
2/3 – 1/4=5/12
3/5 – 2/7=11/35
7/12 – 5/18=11/36
6/5 – 11/15=7/15

6.Հաշվե՛ք
1-1/3=2/3
1- 4/9=5/9
1 – 11/16=5/16
1- 29/45=16/45

7.Գտե՛ք որևէ երկու կոտորակ, որոնց տարբերությունը լինի՝
6/4-5/4=1/4
10/5-7/5=3/5
10/7-8/7=2/7Թեմա՝ Կոտորակների համեմատում

Համեմատե՛ք կոտորակները

7/6 < 5/3
2/3 > 1/2
21/22 < 32/33
15/17 < 21/20
2.Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

11/5 < 13/5
1/5 < 2/5
4/7 > 3/7
1>2/4
3.Արդյո՞ք միշտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավոր կոտորակից: Բերեք մի քանի օրինակներ:

Այո

4.Գրե՛ք 7/10-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1

6.Գրե՛ք 17/9-ից փոքր բոլոր այն կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

16/9, 15/9, 14/9, 13/9։

7.Լրացրե՛ք աղյուսակը:

Գումարելի 3/8 5/24 37/81 61/72 39/45 82/81
Գումարելի 11/18 9/16 5/27 17/48 16/25 71/36
Գումար 60/72 37/48 52/81 173/ 144. 339/225 967/324

Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը

Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը

3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ 3/4=8 ամբողջ 13/8
2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3=13 ամբողջ 11/9
9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ 1/4=1 ամբողջ 13/20
6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5=5 ամբողջ 40/43

2․ Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.

25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14=56 ամբողջ 13/14
37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20= 119 ամբողջ 71/100
23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26=7 ամբողջ 7/26
45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10=9 ամբողջ 18/10

3․ Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.

37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6=78 ամբողջ 31/18
66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28= 138 ամբողջ 157/168
45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36=108 ամբողջ 44/36
124 ամբողջ 1/2 + 328 ամբողջ 3/4=452 ամբողջ 5/40

4․ Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.

8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5=2 ամբողջ 5/10
4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10=2 ամբողջ 83/110
12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24=3 ամբողջ 71/72
14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6=8 ամբողջ 17/12

5. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:

8 ամբողջ 1/3+5 ամբողջ 5/6=13 ամբողջ 7/6 13 ամբողջ 7/6+3 ամբողջ 1/4=16 ամբողջ 17/12 8 ամբողջ 1/3+13 ամբողջ 7/6+16 ամբողջ 7/12=37 ամբողջ 25/12

6. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և 5 ամբողջ 1/3 սմ:Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրոդ կողմի երկարությունից:

3 ամբողջ 2/5+4 ամբողջ 7/9=7 ամբողջ 53/45

Հաշվե՛ք

1.

1) 5 7/10 — 3 2/15=57/10 — 47/15= 171-94/30=77/30

2) 2 1/2 : 77/30=5/2 x 15/77=75/77

3) 8 3/4 — 7 11/20= 35/4 — 151/20= 175-151/20=24/20=6/5

4) 6/5 : 6 3/5= 2/ x /33=2/11

5) 75/77 + 2/11=75+14/77= 89/77

2.