Ուսումնական ճափորդություն դեպի Բնության թանգարան

Այսօր մենք գնացին բնության թանգարան մենք այտեղ տեսանք

մենք այտեղ տեսանք  ոլոր և չորացրաց գայլերին  տեսանք ու

աղվեսներին տեսանք և չորացրաց թունավոր օձերին տեսանք  և     գորշ արջերին

 

 

թունավոր օձերի գլուխներ  տափակ և եռանկյուն  իսկ ոչթունվոր օձերին գլուխներ ովալաձեվ

թունավոր օձերի թեփուկներ մանր  և փշոտ ոչ  թունավոր օձերի թեփուկներ մեծ և ոչ փշոտ

Ջրային կրիաները ուներ լողակներ իսկ ցամքային  կրիան չունի և ջրային կրիաների պատյան

տափակ էր իսկ ցամակային կրիաների պատյան

ունեն լողակներ իսկ ցամակային կրիաներ չունի և ջրային կրիաների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Bristol Sports Club

<<At Bristol Sports Club>> էջ 90 կարդալ։

 

Tanya is from a sports family. Her mother and father like to play big tennis. Her brother is a good swimmer. She wants to join the Bristol Sports Club.

-Hello, Mr. Brown.

-Hello.

-I am a sports fan. I want to join your sports club.

-Fine. What games do you play Tanya?

-I can basketball and I can play volleyball, too.

-Can you play football?

-No, I can’t. This is a game for boys.

-Not only for boys. I have got a good football team for girls in our club. What games do you want to play?

-I want to play table tennis. Can I play it at your club?

– Of course, you can.

-Thank you. Goodbye, Mr. Brown.

Անծանոթ բառեր

join- միանալ

Club- ակումբ

team- թիմ

Կարդացեք նախադասությունները և ընտրեք ճիշտ տարբերակը։

Այստեղ հինգը մուկ կա։ There is a mouse here. There are five mice here.

Երեխաները գնում են դպրոց։ The children go to school. A child goes to school.

Ես ունեմ ատամներ։ I have a tooth. I have teeth.

Սեղանի վրա կա տասը հատ գիրք։ There are ten books on the table. There is a book on the table.

Ընդգծիր ճիշտ տարբերակը։

15- fifteen, fifty

26- twenty, twenty-six

60- sixteen, sixty

71- seventeen, seventy-one

Դասարանում գրել ենք փոքրիկ պատում <<My favorite sports game>> տեղադրեք բլոգներում։

Homework

Պատասխանեք հարցերին։

Who / ով/ is Chita?

Chita is a  mankey

What color /գույն/  is Chita?

Chita is bromn

What can she do?

She  can jump, run, sing a  dance

Can the frog run or play games?

No, it can`t.

Is dolphin big and white?

Dolphin is big and grey

Does Chita see a little brown kitten?

Yes, she sees  a  little kitten

Who is Chita’s friend?

Little kkitten is Chita’s friend.

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

Chita is a little ………./bear, monkey/

Chita is a ……../funny, sad` տխուր/ monkey.

She ……/has, has not got / friends.

She sees a ……../green, blue/ frog.

Dolphin can………/run, jump/

She wants to have the ……../kitten, frog/ as a friend.

04.11

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Ճպուռն ու մրջունը

Աթաբեկ Խնկոյան
Թըռի-վռի մի ճպուռ,
Ողջ ամառը շուռումուռ
Երգեց, ճռաց,
Ճըռճըռաց:
Մին էլ ըհը, ձմեռը
Փռեց իրա թևերը,
Բացեց գորգը սպիտակ,
Դաշտերն առավ ձյունի տակ:
Անցան պայծառ օրերը,
Էլ ո՞րն ասեմ, էլ որը,
Երբ ամեն մի թփի տակ,
Թե սեղան կար, թե օթյակ:
Եկան օրեր ցրտաշունչ,
Ճպուռն ընկավ լուռումունջ.
Քաղցած փորին էլ ի՞նչ երգ,
Ցուրտը տարավ ոտ ու ձեռք:
Զընգր-զընգըր դողալով,
Ծանր-ծանր սողալով,
Նա մրջյունին ասում էր,
— Գլխիդ մատաղ, սանամեր,
Մի ճար արա, շունչ առնեմ,
Ցրտից, սովից չմեռնեմ.
Կերակըրիր տաքացրու,
Մինչև գարուն ապրեցրու:
— Ի՞նչ խաբար է, սանիկս,
Զարմանում եմ, ջանիկս.
Չաշխատեցի՞ր ամառը,
Ասա, ի՞նչ էր պատճառը:
— Էդպես բանի, սանամեր,
Էլ ժամանակ ո՞վ ուներ,
Էն խոտերում բուրավետ
Երգում էինք մերոնց հետ
— Ուրեմն` դո՞ւ:
— Այո, ես…
Ողջ ամառը դեն ու դես
Երգում էի մշտապես:
— Երգո՞ւմ էիր, շատ բարի
Այժմ էլ բռնի վեր-վերի,
Քամին ծափ տա` դու պար