Նամակ Ապոլլոնին

Ապոլլոն դու սկզբից շատ գոռոզ և մեծամիտ աստված էիր:   Դու քո հաղթանակը նշում էիր բոլորի դեմ, բայց Կուպիդոնը խոցեց քո  սիրտը  սեր ծնող նետով և դու սիրահարվեցիր Դափնիին: Դու վազեցիր Դափնիի հետևից, իսկ  նա սիրտըր հանգցնող նետով էր խոցեց: Ահա թե ինչու Դափնին փախավ քեզանիզ: Բայց կարևորը  դու հասկացար քո սխալը և ափսոս որ չհասար քո սիրուն:

Պարապմունք 26

Հարցերի քննարկում: Բանավոր հաշվարկ: Խնդիրներ տոկոսի վերաբերյալ:

1. Ավազանում 600մ3 ջուր կար։ Դրանից 150մ3 -ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

2. Գրադարանում կա 50.400 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

3. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

4.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

5. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,
բ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,
գ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,
դ) %-ը հավասար է -ի։

6. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։ Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։
(375×100):75=500կգ
7. Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, որ նրա լայնության 120 %-ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը։

(18×100):120=15մմ լայնություն

(18+15)x2=66սմ

Օքսիդներ

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

  Օքսիդներ, երկտարր միացություններ են, որոնք բաղկացած են որևէ տարրի և թթվածնի ատոմներից: Օքսիդներում թթվածինը դրսևորում է -2 օքսիդացման աստիճան։ Թթվածինը իր էլեկտրաբացասականությամբ երկրորդն է՝ ֆտորից հետո։
 2. Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:

  Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցիաներ են: Դրանց հետևանքով առաջացած նյութերն անվանում են օքսիդներ:
 3. Ի՞նչ կիրառություն ունեն օքսիդները:

  Աշխարադրության, շինարարության
 4. Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող օքսիդների օրինակներ, բացատրել դրանց կիրառումը արդյունաբերության մեջ:

  Մեր շրջապատում առկա են բազմաթիվ օքսիդներ՝ ջրածնի օքսիդ՝ ջուր, ածխածնի օքսիդ՝ ածխաթթու գազ, սիլիցիումի օքսիդ՝ ավազ և այլն:


Պարապմունք 24.
Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ:

Աշխատանք գրքից, համար 93, 95, 99, 102:

Oրվա խնդիրները։

1. Մարինեն ունի 60 կարմիր, 75 կանաչ և 45  նարնջագույն խորանարդ։ Նա  այդ խորանարդները  շարքերով շարեց այնպես, որ յուրաքանչյուր շարքում եղավ միևնույն գույնի խորանարդ և բոլոր շարքերի խորանարդների քանակները եղան իրար հավասար։Մարինեն ամենաքիչը քանի՞ շարք ստացավ:


2. Արամը  թղթից կտրեց 3×4 չափի երեք ուղղանկյուն և դրեց վանդակավոր թղթի վրա այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում:  Քանի՞ վանդակ ծածկվեց միայն երկու ուղղանկյուններով:

Подпись отсутствует
3. Աշոտն իր ծննդյան օրն ասաց, որ  10 տարի հետո  կկարողանա ասել, որ 20 տարի առաջ 30 տարեկան էր: Քանի՞ տարեկան է հիմա Աշոտը: