Մայրենի, 6-րդ դասարան, 14.09.2022

1.Մար(դ)ատար գնա(ց)քը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպ(եու)մ կտրել անցնել Ամերիկայի Մ(իա)ց(յա)լ Նահանգները՝ Խաղաղ (օ)վկ(իա)նոսից մինչ(և) Ատլանտ(յա)ն: Դա ն(ույ)նիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չ(է): Բայց ամերիկ(յ)ան մի համալսարանի գիտնակա(նն)եր պնդում են, որ այդ մի(տք)ն իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկր(յա) նոր փոխադրամի(ջ)ոցի նախագիծ են ներկա(յ)ացրել:

2. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ս(և)անա լճի խն(դ)իրն այս(օ)ր հուզում է յուրաքանչ(յ)ուր քաղաքակիր(թ) մար(դ)ու: Ս(և)անի ջրի մակարդակը տասն(յ)ակ տարիների ըն(թ)ացքում ի(ջ)ել է: Ջրի կորստի հետ առն(չ)վում են մի շարք այլ (է)ական հար(ց)եր: Առան(ձ)ին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կեն(դ)անական աշխարհի պահպանության խն(դ)իրը:Բնակության ա(ն)բարենպաստ պայման(ն)եր են ստեղծվել նա(և) Ս(և)անի թ(և)ավոր բնակիչների՝ թռ(չ)ուն(ն)երի համար:

3.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ: Քանդում են հին տները, թափվում են աղերսները, խուլ աղմուկով ըկնում են գերանները: Վիեննացի մի փայտավաճառ այդպիսի իրադարձությունը երբեք բաց չի թողնում: Նա չնչին գնով կամ էլ ձրի հավատում է կառույցի փայտյա մասերը: Երաժշտական գործիքներ պատրաստողները չորացած փայտը շատ բարձր են գնահատում: Դրանցից հիանալի տավիղներ, կիթառներ ու ակորդիոններ են սարքվում:

4. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր.

Դասավանդողներիդ անունները,
Դպրոցական առարկաների անունները,
Քո սիրելի ստեղծագործությունների վերնագրերը:

Պարապունք 4

Ինչպե՞ս կփոխվի արտադրյալ, եթե

ա) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ,

3 անգամ կմեծանա


բ) արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 5 անգամ,

5 անգամ կփոքրանա


գ) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մյուսը մեծացնենք 3 անգամ,

6 անգամ կմեծանա


դ) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ մյուսը փոքրացնենք 3 անգամ։

կմնա նույնը

2. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝

ա) (333−308)⋅25−612:34=625-18=607
բ) (2/11+3/11)+1/11:1/5=5/22+1/2=6/24

3. Քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ես կազմել 1, 2,7 թվանշաններով, եթե թվի գրության մեջ թվաշնանները կարելի է կրկնել:

127,712,271,721,172,217

4. Պարի խմբի երեխաների տարիքների գումարը 36 է։ Երկու տարի հետո նրանց անդամների տարիքների գումարը կլինի 60: Պարի խմբում քանի երեխա կար:

60֊12=24
24÷2=12 երեխա

5. Գրիր հինգ հատ կրճատելի կոտորակ, հետո կատարիր կրճատումը:
68/44 — 34/22 — 22/11

48/12 — 24/6 — 8/1

68/48 — 34/24 — 12/17

88/28 — 44/14 — 7/22

98/94 — 49/47

6.Տեղաշարժելով լուցկու մեկ հատիկ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:10+75=85

Անհատակ Ուսումնական պլան 2022-2023

Ընտրություն-Հրաձգարան Ընկեր Գոհար

Երկարորյա մնում եմ —

Մարզական-Բասկետբոլ Ընկեր Ալինա

Դասացուցակ-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQkVQseHWZPIFiTJVA_ib_ydG0UBdDgY/edit#gid=802788652

Անգլերեն-Miss Անահիտ

Ռուսերեն-Ընկեր Լուսինե

Մաթեմատիկա-Ընկեր Լիանա

Մայրենի-Ընկեր Մերի

Բնագիտություն-Ընկեր Անժելա

Երգ-

Պար-Ընկեր Մերի

Պատմություն-Ընկեր Բետի

Պարապմունք 3.Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:

Բանավոր հարցում, կրկնողություն:
Առաջադրանքներ

1Դավիթը ուզում է 160 դրամանոց մի քանի պաղպաղակ գնել, ընդ որում՝ նա ունի միայն 50 և 200 դրամանոցներ: Ամենաքիչը քանի՞ պաղպաղակ կարող է գնել Դավիթը, որպեսզի մանր ետ ստանալու կարիք չլինի:

5×160=800

5-հատ

2.Վերկանգնիր հավասարությունը. եթե միևնույն թվանշանները փոխարինել են միևնույն տառերով:

Յ·Ո+Թ= Յ-3 Ո-1 Թ-4

Յ+Ո·Թ=7


3. Գտնելով օրինաչափությունը՝ նշիր հարցականի փոխարեն թաքնված թիվը: 5, 11, 23, 47 , 95, 191,…

4. Գրիր նույն հայտարարով երկու կոտորակ:1/4, 2/4
Գրիր անկանոն կոտորակ, ի՞նչ թիվ է գրված համարիչում: 15/8
Գրիր կանոնավոր կոտորակ, ի՞նչ թիվ է գրված հայտարարում: 2/4
Գրիր խառը թիվ, ի՞նչ թիվ է գրված խառը թվի ամբողջ մասում: 2 ամբողջ 1/3

5.Կրճատիր կոտորակները՝
15/30=1/2
50/25=2/1
160/480=1/3
2/4=1/2
13/130=1/10
48/6=8/1

6.Կատարիր գործողությունը՝
(1/3+ 2/7) x 21/13=3/10×21/13=63/130
(1/10-1/20) : ½=0/10:1/2=0/5
¾:¼+7/2:½=3/1+7/1=10/2
1/2×2/3×3/4×4/5=1/5

Պարապմունք 2.Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:

Բանավոր հարցում, կրկնողություն:
Սովորողները ներկայացնում են իրենց ընտրած խնդիրը, խնդրի լուծումը (Պարապմունք 1-ի աշխատանքը), տեղադրում են բլոգի հղումը այստեղ:

Առաջադրանքներ:

1. Քալլոթցի խնդիրը(ամենապարզ, չլուծված խնդիրը):
Վերցրեք ցանկացած թիվ, եթե այն զույգ է, ապա բաժանեք երկուսի: Եթե այն կենտ է, բազմապատկեք երեքով և ավելացրեք մեկ: Կրկնեք գործողությունը: Արդյո՞ք բոլոր թվերն են, որ այդքան գործողություններից հետո արդյունքում միշտ կստացվի մեկ:

Հարցեր Քալլոթցի խնդրի վերաբերյալ.
ա)Հետևելով խնդրի քայլերին, ստուգեք գործողությունները 3, 4, 5, 6, 64 թվերի համար:
բ)Վերցրեք ցանկացած թիվ զրոյից տարբեր, կատարեք քայլերի հերթականությունը, ստացա՞ք մեկ: 3 4 5 6 64

Աշխատանք կրկնողության համար:
2. Գրի՛ր որևէ երկնիշ թիվ.

ա) Գտի՛ր այդ թվի կրկնապատիկը,
բ) Գտի՛ր այդ թվի 1/2 մասը,
գ) Գտի՛ր այդ թվից 58-ով մեծ թիվ
դ) Գտի՛ր այդ թվից 10-ով փոքր թիվ:

3.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե

ա) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

բ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ մյուսը՝ 4-ով,

գ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ մյուսը փոքրացնենք 4-ով,

դ) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,

ե) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, իսկ մյուսը ` 3-ով,

զ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք, իսկ մյուսը նույնքանով փոքրացնենք։

4.Աստղանիշը թվով փոխարինելով ՝ ստացի՛ր հավասարություն:

ա) *+57=100
բ) 73+* =121
գ) * -176=176
դ) * x 14= 518
ե) 451-* =182

Պարապունք 1

Պարապմունք 1. Սեպտեմբերի 2.
Դասարանում.
Ծանոթություն, կրկնողություն (բնական թվեր, գործողություններ բնական թվերի հետ):
Տանը. Ամառային արձակուրդներին ինչ մաթեմատիկական խնդիրներ ես լուծել, նշիր աղբյուրը, ում խորհրդով ես գտել խնդիրը, առանձնացրու մեկ խնդիր, բլոգում հրապարակիր լուծումը, հիմնավորիր ընտրությունը: