Միջին թվաբանական

1.Գտեք  տրված  թվերի 4/3  մասերը .                                           

ա)  63,         բ)  222

      

63:3×4=84։   222:3×4=296

2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  25  % — ը  հավասար է 115-ի= 460

                բ)  10  % — ը   հավասար է   40-ի=400

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                16-ը՝       64-ի,  =25%

                 30-ը՝      60-ի    =50%           

4 .    81  թիվը   բաժանեք  2 : 7  հարաբերությամբ: 81:9=9

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         60,  5,  11,  26,  123=45

6.   Հողամասի  ցանկապատի  երկարությունը  72 մ է:  Ցանկապատի  1/8  մասը ներկված                                                                                                                             

է կարմիր գույնով,  1/6  մասը՝     կապույտով,  իսկ մնացածը՝ ծիրանագույնով:  Քանի՞ մետր է  ներկված  ծիրանագույնով:  51

7. Ուղղանկյան իրական չափերն են՝   երկարություն  64մ , լայնություն  50 մ:  Ի՞նչ պարագիծ  կունենա այդ ուղղանկյունը հատակագծում, եթե տրված է   մասշտաբը   1 : 100   -ի: դ 6400:500

8. Օդի ջերմաստիճանը կիրակի օրը -6 էր: Երկուշաբթի օրը օդի ջերմաստիճանը նախորդ օրվա համեմատ 2 -ով ցածր էր, իսկ երեքշաբթի օրը 5 -ով բարձր, քան երկուշաբթի օրը: Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը երեքշաբթի օրը: — 3 աստիճան

Պարապունք 63 խնդիրների օր

1. Գայանեն, Գոհարը, Վազգենը և Գոռը միասին հավաքել են 10 սունկ, ընդ որում բոլորը՝ տարբեր քանակներով։ Գայանեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Գոհարը՝ բոլորից քիչ։ Տղանե՞րն են շատ սունկ հավաքել, թե՞ աղջիկները։

Հավասար են հավաքել:2. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

11 հատ 6 տեղանոց, 3 հատ 4 տեղանոց:3. Զբոսաշրջիկը ճանապարհի կեսը և էլի 2 կմ անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ՝ մեքենայով, ինչից հետո նրան մնացել է անցնելու 12 կմ։ Քանի՞ կիլոմետր է ամբողջ ճանապարհը։

4 + 12=16
16 ⋅ 2=32
32 + 2=34
34 ⋅ 2=68
Պատ․ 68 կմ4. AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի երկարությունից։

Պատ․ 2 անգամ


5. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պարտաճանաչ եղել:

Լուծում

1)54000-32700=21300
2)65000-41500=23500
3)23500-21300=2300

Պատ՝.երկրորդ շրջանի ընտրողները ավելի պարտաճանաչ էին:6. Քառակուսու կողմը 55 սմ է։ Ուղղանկյան մակերեսը քառակուսու մակերեսի 3/5 -ն է։ Որքա՞ն է ուղղանկ­յան լայնությունը, եթե նրա երկարությունը հավասար է քառակուսու կողմին։


55×55=3025

3025:5×3=1815

1815:55=33


7.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

1)27
2)25
3)18
4)16
5) 148. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

1) 1200 ։ 4 = 300

2) 300 × 3 = 900

3) 1200 — 900 = 300

Պատասխան` 300կգ

Test

Write in the Past Tense

I heard (hear) a new song on the radio.
I read (read) three books last week.
They spoke (speak) French to the waitress.
He understood (understand) during the class, but now he doesn’t understand. …
I forgot (forget) to buy some milk. …
She had (have) a baby in June. …
You lost (lose) your keys last week. …
Are these (a, an, the) pencils you want ?

2.- Whales are (a, an, the) biggest animals in (a, an, the) world.

3.- I’ve got (a, an, the) dog and two stupid cats. (a, an, the) dog is very old.

4.- I saw (a, an, the) insect flying in my room. (a, an, the) insect was (a, an, the) mosquito.

5.- Europe is (a, an, the) continent and Mallorca is (a, an, the) island.

6.- For breakfast I had (a, an, the) egg and (a, an, the) toast. (a, an, the) egg was very tasty.

7.- This is (a, an, the) ugly house. I think it is (a, an, the) ugliest house in Spain.

8.- (a, an, the) word ‘water’ is (a, an, the) uncountable noun.

9.- Please, don’t tell me (a, an, the) story of your life !

10.- My mother is (a, an, the) nurse and my father is (a, an, the) English teacher.

Plurals (Irregular)
Type the plurals in the boxes for the words below.
1. man men
2. child children
3. tooth teeth
4. woman women
5. fish fish
6. foot feet
7. person people
8. sheep sheep
9. mouse/ mice

Լույսի աղբյուրներ, լույսի ուղղագիծ տարածումը

Լուսային երևույթները լայնորեն տարածված են բնության մեջ: Լույսի շնորհիվ ենք ընկալում մարմինների գույնը, չափերը և ձևը: Ինքնուրույն լույս արձակող մարմիններն անվանում են լույսի աղբյուրներ: Լույսի բնական աղբյուր են աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ:

Լույսի աղբյուրները լույսն արձակում են բոլոր ուղղություններով:
Բազմաթիվ դիտումների և փորձերի միջոցով հաստատվել է, որ թափանցիկ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ

Հարցեր և առաջադրանքներ

Որո՞նք են լույսի բնական և արհեստական աղբյուրները:

Լույսի բնական աղբյուր են աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ:

Ի՞նչ երևույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղագիծ տարածումը:

Լույսի ուղղագիծ տարածմամբ են բացատրվում ստվերների առաջացումը, Արեգակի, Լուսնի խավարումները և այլ երևույթներ:

Ինչու՞ ենք Արեգակը և աստղերը համարում լույսի բնական, իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ:

Արեգակը, լուսինը և այլ մարմիններ որոնք ինքնուրույն են լույս հանում կոչվում են լույսի բնական աղբյուրներ: Իսկ լամպը, մոմը և այլ մարմիններ որոնք էլեկտրականությամբ են մյանում կոչվում են արհեստական աղբյուրներ:

Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները:

Ստվերներ չէին առաջանա, լույսը կլուսավորեր ալքելքների հետևում գտնվող տիրույթը:

Կայծակի մասին

Հարցեր՝
1.Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը: Ի՞նչ է որոտը:

Կայծակը առաջանում է էլեկտրական պարպումից։ Որոտը այն ձայնն է, որը հետևում է կայծակին։

2. Ի՞նչ է շարթարգելը, և ինչպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Այն մի մետաղյա ձող է, որը ամրացվում է շենքի վրա։ Կայծակը խփում է շանթարգելին և պարպվում գետնի մեջ։ Այսպիսով այդ էլեկտրական ուժեղ լիցքը շենքին հարվածելու կամ հրդեհ առաջացնելու փոխարեն մտնում է գետնի մեջ։

3. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք, եթե հայտնվել եք բաց տարածքում

Պետք է հեռու մնալ երկնասլաց առարկաներից, մետաղյա շինություններից, միայնակ ծառերից, խոտի դեզերից և ժայռերից: