Պարապունք 63 խնդիրների օր

1. Գայանեն, Գոհարը, Վազգենը և Գոռը միասին հավաքել են 10 սունկ, ընդ որում բոլորը՝ տարբեր քանակներով։ Գայանեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Գոհարը՝ բոլորից քիչ։ Տղանե՞րն են շատ սունկ հավաքել, թե՞ աղջիկները։

Հավասար են հավաքել:2. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

11 հատ 6 տեղանոց, 3 հատ 4 տեղանոց:3. Զբոսաշրջիկը ճանապարհի կեսը և էլի 2 կմ անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ՝ մեքենայով, ինչից հետո նրան մնացել է անցնելու 12 կմ։ Քանի՞ կիլոմետր է ամբողջ ճանապարհը։

4 + 12=16
16 ⋅ 2=32
32 + 2=34
34 ⋅ 2=68
Պատ․ 68 կմ4. AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի երկարությունից։

Պատ․ 2 անգամ


5. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պարտաճանաչ եղել:

Լուծում

1)54000-32700=21300
2)65000-41500=23500
3)23500-21300=2300

Պատ՝.երկրորդ շրջանի ընտրողները ավելի պարտաճանաչ էին:6. Քառակուսու կողմը 55 սմ է։ Ուղղանկյան մակերեսը քառակուսու մակերեսի 3/5 -ն է։ Որքա՞ն է ուղղանկ­յան լայնությունը, եթե նրա երկարությունը հավասար է քառակուսու կողմին։


55×55=3025

3025:5×3=1815

1815:55=33


7.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

1)27
2)25
3)18
4)16
5) 148. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

1) 1200 ։ 4 = 300

2) 300 × 3 = 900

3) 1200 — 900 = 300

Պատասխան` 300կգ

Test

Write in the Past Tense

I heard (hear) a new song on the radio.
I read (read) three books last week.
They spoke (speak) French to the waitress.
He understood (understand) during the class, but now he doesn’t understand. …
I forgot (forget) to buy some milk. …
She had (have) a baby in June. …
You lost (lose) your keys last week. …
Are these (a, an, the) pencils you want ?

2.- Whales are (a, an, the) biggest animals in (a, an, the) world.

3.- I’ve got (a, an, the) dog and two stupid cats. (a, an, the) dog is very old.

4.- I saw (a, an, the) insect flying in my room. (a, an, the) insect was (a, an, the) mosquito.

5.- Europe is (a, an, the) continent and Mallorca is (a, an, the) island.

6.- For breakfast I had (a, an, the) egg and (a, an, the) toast. (a, an, the) egg was very tasty.

7.- This is (a, an, the) ugly house. I think it is (a, an, the) ugliest house in Spain.

8.- (a, an, the) word ‘water’ is (a, an, the) uncountable noun.

9.- Please, don’t tell me (a, an, the) story of your life !

10.- My mother is (a, an, the) nurse and my father is (a, an, the) English teacher.

Plurals (Irregular)
Type the plurals in the boxes for the words below.
1. man men
2. child children
3. tooth teeth
4. woman women
5. fish fish
6. foot feet
7. person people
8. sheep sheep
9. mouse/ mice