ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Կենդանիների միջև ի՞նչ տարբերություններ կան: Բերեք օրինակներ: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ և փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի:

2.Ինչո՞վ է պայմանավորված կենդանիների բազմազանությունը: Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդր, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

3.Ի՞նչ է ֆաունան: Կարելի է ասել, որ կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

4.Գիտե՞ք, թե որ կենդանիներն են տալիս ձու, բուրդ, կաթ, միս: ձու — հավը , բուրդ — ոչխարը , կաթ — կովը միս — խոզը :

ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱՊԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԵՏ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ ընդհանուր հատկություններ և հատկանիշներ կան: Կենդանի օրգանիզմները սնվում են, շնչում, շարժվում, բազմանում և մահանում:

2.Ինչո՞ւմն է շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը: Շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը արտահայտվում է նրանց վրա միջավայրի տարբեր պայմանների ազդեցությամբ:

3.Ի՞նչ է էկոլոգիան: Միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապն ուսումնասիրում է էկոլոգիան:

4.Կարո՞ղ եք առաջարկել բույսերի կամ կենդանիների վրա միջա­վայրի պայմանների ազդեցության օրինակներ: Օրինակ՝ բույսերը շրջակա միջավայրից վերցնում են ածխաթթու գազ և արտադրում թթվածին:

Լինում է չի լինում


Մի կենդանի է լինում, նա ամբողջ օրը տխուր էր, ոչինչ չէր ուտում, երբ մարդիկ գալիս են կենդաբանական այգի, ուզում են կերակրել նրան, բայց էլի ոչինչ չէր ուտում Մի մարդ եկավ կենդաբանական այգի և ուզեց կերակրել այդ կենդանուն։ Նա կերավ ու սկսեց չտխրել Բոլոր զարմացել էին, որ նա կարողացավ կերակրել նրան։