Ա) 3,1
2,1
15,1
0,3
0,5

Բ) 5,10
7,10
6,10
0,10
0,10

Գ) 5,100
17,100
8,100
0,100
0,100

Դ) 4,1000
1,1000
0,1000
0,1000

Ա) 32/10
73/10
35/10
1/10
10/9

Բ) 712/100
923/100
1034/1000
1045/1000
1056/1000

Գ)
12333/10000

16596/10000

887/1000

379/1000

111/1000

Դ) 21111/10000

51995/10000

41996/10000

1997/100000

1998/100000


Ա) 123/10

Բ) 123/10

Գ) 101232/10000

Դ) 9876/100

Բ)1/2=0,64 1/5=0,30 2/5=0,30 3/5=0,105 4/5=0,180

Գ)3/4=0,60 1/25=0,032 3/25=0,207 24/25=0,96 7/25=0,45

Դ)1/20=0,09 1/50=0,069 21/50=0,441 3/40=0,024 9/200=0,045

Պառապունք 76

1.Տասնորդական կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
2/10 — 0.2, -2/100- -0,02, 35/1000 — 0,035, 1/10 — 0,1, -20/10 — -2,0, 2/1000000 — 0,000002, 134/10 — 13,4, -235/10 — -23,5:

2.Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը գրիր կոտորակի տեսքով.
2,4 = 24/10
-12,45 = -1245/100
-1,277 = -1227/1000
4,001 = 4001/1000
3,04 = 304/100
34,001 = 34001/1000
45,201 = 54201/1000

3.Հետևյալ տասնորդական կոտորակները ո՞ր երկու բնական թվերի միջև են գտնվում․
13,01 — 13-14
2,3 — 2-3
0,1 — 0-1
0,001 — 0-1
2,567 — 2-3
-3,45 — -3 — -4
-1,23 — -1 — -2

4.Նշիր հետևյալ տասնորդական կոտորակների տասնավորների և տասնորդականների կարգում ո՞ր թվանշանն է գրված։

1,23 = 10-_, 10-2
23,09 = 10-2, 10-0
345,78 = 10-4, 10-7
12,0001 = 10-1, 10-0
101,101 = 10-0, 10-1

5) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը
ա) տաս ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 
10,01

բ) վեց ամբողջ քսանմեկ հազարերորդական,
6,021

գ) երեսուն ամբողջ երեք տասհազարերորդական, 
30,0003

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր մեկ հազարերորդական,
0,201

ե) մինուս հարյուր  ամբողջ երեք  հարյուրերորդական
-100,03

6. Անին 2 և 3 թվանշաններով գրել է մի քանի թվեր, որոնց գումարը հավասար է 2023։ Ամենաքիչը քանի՞ թիվ կարող է գրել Անին։
8

7. Թվաբանական ռեբուսում ո՞ր թվանշանն է գրված B տառի փոխարեն։

Подпись отсутствует


111+999=1110

8 (Լրացուցիչ). Գտեք այն երկնիշ պարզ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների տեղափոխումից ևս ստացվում է պարզ թիվ:  

11; 13; 17; 31; 37; 71; 73; 79; 97