Պարապմունք 83

1124 կատարեք հանում

Ա)3,56-2,14=

Բ)81,2-53,12=

Գ)111,782-65,327=

Դ)17,1-8,256=

Ե)0,625-0,1=

Զ)7,35-6,35=

1126 կատարեք հանում

Ա)3-0,1=

Բ)5-2,63=

Գ)8,002-8=

Դ)`1-0,047=

Ե)25-10,38=

Զ)102-96,24=

1128 կատարեք հանում

Ա)1,037-1=

Բ)3,263-2=

Գ)8,002-8=

Դ)

Ե)

Զ)