Օրինակներ
Համեմատենք 12,5 և 10, 8 թվերը։
քանի որ առաջին թվի  ամբողջ մասը՝ 12-ը երկրորդ թվի ամբողջ մասից՝ 10-ից  մեծ է, կգրենք այսպես՝ 12,5>10, 8


Համեմատենք 356, 4 և  356, 32  թվերը։
այս օրինակում ամբողջ մասերը իրար հավասար են, ստուգում ենք կոտորակային մասերը։
Քանի որ առաջին թվի տասնորդական կարգում գրված թիվը՝ 4 ավելի մեծ է երկրորդ թվի տասնորդական կարգում գրված 3 թվից, դրա համար կգրենք 356, 4< 356, 32 

Ա)1,2 < 3,51

Բ)0,23 > 0,123

Գ)0,6 < 3,02
Դ)7,125 > 0,48007

Ե)6,23 < 7,5

Զ)8,2001 < 9,00007