Պարապմունք 32.Տրված պայմաններին բավարարող իրավիճակների ելքերի քանակի հաշվում

1. «‎Վիվա-Սելը» ՄՏՍ բջջային կապը ամենաշատը քանի՞ բաժանորդ կարող է ունենալ 093-ով սկսվող:
10000000 բաժանորդ

2. Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է գրել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը չի կարելի կրկնել:
1. 5x(5-1)=20
2. 5x(5-1)x(5-2)=60
3. 5x(5-1)x(5-2)x(5-3)=120


3. Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է գրել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը կարելի է կրկնել:
5×5=25
5x5x5=125
5x5x5x5=625

4. Կլոր սեղանի շուրջը դրված է 4 աթոռ: Քանի՞ եղանակով կարելի է նստեցնել այդ աթոռ ներին.
ա) չորս երեխայի,
բ) երեք երեխայի,
գ) երկու երեխայի:

4x3x2x1=24
4x3x2=24
4×3=12


5. Շրջանագծի վրա նշել են 6 կետ: Քանի՞ հատված կստացվի, եթե ամեն կետ միացվի մնացածներից յուրաքանչյուրի հետ:
5+4+3+2+1=15

6. Քաղաքում կա 64 հազար ընտրող: Նրանց 85%-ը մասնակ ցել են ընտրություններին: Քանի՞ ընտրող է մասնակցել ընտ րություններին:
64000×85:100=6
7. Մրցումներում ւմ հաղթեց 9 մարզիկ կամ մրցույթի բոլոր մասնակիցների 18%-ը: Որքա՞ն էին մրցույթի մասնակիցները:
64000×85:100=54400

8. Գտեք 35-ի 8%-ը:
35×8:100=2.8

9. Գտենք այն թիվը, որի 12%-ը 3 է:
3×100:12=25