Թեմա՝ Պատահույթի հավանականություն

Նետում են զառ: Հաշվե՛ք պատահույթի հավանականությունը.
ա) «հանդես կգա 5 թիվը»

1/6


բ) «հանդես կգա զույգ թիվ»

3/6


գ) «հանդես կգա կենտ թիվ»

1/2


դ) «հանդես կգա 3-ի բաժանվող թիվ»:

1/22. Մետաղադրամը նետել են մեկ անգամ: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ հանդես կգա զինանշան:

1/23. Մետաղադրամը նետել են մեկ անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հանդես կգա գիր:

1/24. 2 սև և 5 սպիտակ գնդակ պարունակող արկղից պատահականորեն հանվել է 1 գնդակ: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ հանվել է.


ա) սև գնդակ,

2/7


բ) սպիտակ գնդակ:

5/7. 5.Նետում են երկու զառ: Որքա՞ն է հետևյալ պատահույթի հավանականությունը.


ա) «միավորների գումարը 2 է» — 1/36
բ) «միավորների գումարը 10 է» — 3/36
գ) «միավորների գումարը 12 է» — 1/36
դ) «միավորների գումարը 13 է» — 0/36


Հարցեր կրկնողության համար:

6. Հաշվիր.

ա) 50-ը 500-ի ո՞ր տոկոսն է,
հուշում.
50×100:500=5000:500=10%


բ) 25-ը 125-ի ո՞ր տոկոսն է,

25×100:125=20:125=20%


գ) 30-ը 300-ի ո՞ր տոկոսն է,

30×100:300=3000:300=10%


դ) 15-ը 75-ի ո՞ր տոկոսն է,

15×100:75=20:75=3%


ե) 40-ը 250-ի ո՞ր տոկոսն է,

40×100:250=16:250=15%


զ) 15-ը 900-ի ո՞ր տոկոսն է:

15×100:900=1:900=0%

7. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

Ավելի էժան դարձավ ապրանքը

8. Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-ն ավարտվել են ոչ-ոքի արդյունքով։ Ոչ-ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։

35%