Պարապունք 42

Առաջադրանքներ
1.Հաշվե՛ք
ա) − 1 + (−2)= -3
բ) − 2 + (−1),= 3
գ) − 2 + (−4),= 6
դ) − 5 + (−1),= 6
ե) − 3 + (−8),= 11
զ) − 4 + (−11)= 15

2.Հաշվեք.
ա) − 9 + (−2)= -11
բ) − 7 + (−3),= -10
գ) − 13 + (−8),= -21
դ) + 12 + (+ 23),= +35
ե) − 25 + (−7),= -32
զ) + 18 + (+ 42)= +60

3. Գտե՛ք գումարը.
ա) − 1 + (+ 2) = +3
բ) + 5 + (−2) = +7
գ) − 4 + (+ 1) = -5
դ) − 8 + (+ 2) = -10
ե) + 7 + (−9) = -16
զ) − 10 + (-10) = -20

4. Նշե՛ք գումարի յուրաքանչյուր գումարելու նշանը.
ա) − 5 + (+8) = +13
բ) +5 + (+7) = +12
գ) − 13 + (− 9) = -22
դ) − 91 + (+26) = -117
ե) − 95 + (− 13) = -108
զ) − 56 + (− 102) = -158
է) +5 + (− 13) = -18
ը) +92 + (− 100) = -192

5. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։

48+25=73 Տարի